JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

 • az első WEEE irányelv

  Ezen a napon lépett érvénybe két EU irányelv: az egyik (WEEE) az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről a másik (RoHS), a berendezésekben található veszélyes összetevőkről rendelkezik.

 • Állami kézben a hazai e-hulladék koordináció

  A Fidesz kormány állami kézbe veszi a korábban gyártók által alapított hulladékkezelés koordinációját. megalakul az OHÜ.

 • Irányelv módosítása

  Az eltelt 10 év tapasztalatai és a megváltozott körülmények miatt aktualizálják az EU irányelvet, mely 2012/19/EU címmel jelenik meg

 • A módosítások hatályba lépnek Magyarországon

  2018. január 1-től Magyarországon hatályba lép a módosítás, mely a rendelet hatályát kiterjeszti VALAMENNYI elektromos eszközre, megszűnik a "háztartási-jellegű" megkülönböztetés és 10 helyett 6 berendezés-kategóriával számolunk.


Az EU tagállamokra érvényes e-hulladék irányelv (WEEE Directive) jelenlegi változata 2012/19/EU megnevezéssel 2012.augusztus 12-én lépett hatályba. A változások többségét a magyar jogszabály  2018.január 1-től érvényesíti.

Az uniós jogszabály a begyűjtendő hulladékmennyiséget egységesen,  az új elektromos készülékek tömegének 65%-ában határozza meg, bázisként a megelőző 3 évben piacra helyezett mennyiség átlagát tekintve. Ugyanakkor néhány tagország, köztük Magyarország ez alól felmentést kapott; számunkra 2021. augusztus 14-ig elegendő a piacra helyezett mennyiség 40-45% -át begyűjteni.

2018. január 1-től a jogszabály az alábbi minimális begyűjtési és hasznosítási arányokat határozza meg:

2018.január 1-től

tárgyévet megelőző évben piacra helyezett új készülékek százalékában

begyűjtött hulladék százalékában

Elektromos és elektronikai berendezés kategória

GYŰJTÉS*

ÚJRAFELDOLGOZÁS ÉS ÚJRAHASZNÁLAT

 HASZNOSÍTÁS
 1. Hőcserélő berendezések >KT151<  75%

80%

 85%
 2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak >KT161<  68%

70%

 80%
 3. Lámpák   58% -
 4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) >KT171<   48%

80%

 85%
 5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) >KT181<   23%

55%

 75%
 6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)  >KT191<   70%

55%

 75%

*A gyűjtési arány teljesítése nem a gyártó feladata, hanem azt "az országos gyűjtési kötelezettség keretében" kell biztosítani.

A veszélyes összetevők gyártás során történő felhasználásáról rendelkező RoHS direktíva rendelkezései szerint 2006. július 1. óta már nem kerülhet európai piacra olyan elektronikai berendezés, mely ólmot, higanyt, kadmiumot és hat vegyértékű krómot tartalmaz, vagy a felhasznált műanyag alkatrészeket PBDE vagy PBB gyulladáskésleltető anyagokkal kezelték.

Kapcsolódó hazai jogszabályok