ÚJ ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET FORGALMAZOK. MILYEN KÖTELEZETTSÉGEIM VANNAK?

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaival kapcsolatos kötelezettségekről a termékdíj törvény valamint az e-hulladékok kezeléséről szóló jogszabály rendelkezik.

Az elektronikai eszközök gyártóit a termékeikből keletkező hulladékok hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése érdekében termékdíj fizetésére kötelezik. Az ebből befolyt pénzösszeg egy részét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság közbeszerzési eljárás keretében pályáztatja a szelektív hulladékbegyűjtés és -hasznosítás elősegítése érdekében.

A törvény GYÁRTÓ néven illeti az elektronikai berendezéseket Magyarországon FORGALOMBA HOZÓ vállalkozásokat is, melyek a jogszabály alapján az eladott termékeikből keletkező hulladék visszavételére, begyűjtésére, hasznosítására illetve ártalmatlanítására kötelezettek.

A gyártók hulladékbegyűjtéssel és hasznosítással kapcsolatos kötelezettségeiket az OKTF NHI-nál történő regisztrálással teljesíthetik. További információk érhetők el a szelektivinfo.hu weboldalon.

A rendelet a KERESKEDŐK számára is tartalmaz kötelezettségeket: az elektromos berendezések forgalmazói kötelesek visszavenni a használt illetve hulladékká nyilvánított elektromos berendezést. Új készülék vásárlása esetén a forgalmazó vásárlási utalvány adásával kell ösztönözze a feleslegessé vált készülék leadását.

A termékdíjra vonatkozó jogszabály alkalmazásával kapcsolatos GYAKORLATI TUDNIVALÓKRÓL az alábbi weboldalon is olvashat:

www.termékdíj.hu