SELEJTEZÉS

Miért nem szabad a használhatatlanná vált elektronikus berendezéseket a háztartási hulladék közé dobni?

Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék égetéssel vagy lerakással történő kezelése során nem semmisülnek meg, hanem korábbi kötött állapotukból felszabadulva a környezetbe jutva károsítanak.

Igaz-e, hogy az elromlott és javíthatatlan számítógép monitort nem kell veszélyes hulladékként szállítani?

Igen. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az első hulladékbegyűjtő pontig ne kelljen veszélyes hulladékként szállítani, így készülék akár saját gépjárműben is szálítható.

Attól félek, hogy a leadott számítógép winchesterén lévő adataimhoz más is hozzáférhet.

Előfordul, hogy egyes cégek olyan vállalkozónak adják el leselejtezett komputereiket, akik aztán ezeket némi javítás, felújítás után használt berendezésként továbbértékesítik. Ilyenkor semmi nem garantálja, hogy a merevlemezen lévő adatokhoz – akár formázás után is – valaki hozzáférjen.

Ha ilyen kétsége támad, kérjen igazolást vagy olyan hulladékkezelőnek adja le eszközeit, ahol az átvett berendezéseket valóban hulladékként kezelik és a feldolgozás során valamennyi alkatrész megsemmisül, így az adatokhoz való hozzáférés kizárható.

Hogyan kerülheti el, hogy alkalmazottai TAJ száma, magánbankszámla száma, egészségügyi adatai rossz kezekbe kerüljenek? 

NE dobja ki és ne értékesítse dolgozóinak vagy használt műszaki-cikk kereskedőknek cége leselejtezett informatikai eszközeit!

Ha a leselejtezett informatikai eszközöket újrahasznosítással (és nem újrahasználattal!) foglalkozó cégnek adja át, ahol az adattároló egységek fizikai megsemmisítése során az adatok is végérvényesen megsemmisülnek, ezzel cége, alkalmazottai és ügyfelei érdekeit szolgálja és ez a bánásmód a személyes adatok védelméről rendelkező 1992. évi LXIII. törvény erre vonatkozó előírásainak is megfelel.

A hulladék újrahasznosítással foglalkozó cégek gondoskodnak arról, hogy az informatikai célra már nem használható alkatrészek nyersanyagtartalma az ipar számára újrahasznosuljon, a veszélyes-anyag tartalmú alkatrészek pedig ellenőrzött módon veszélyes hulladék lerakóba kerüljenek.

Elképzelhető-e, hogy a hulladék átvevője a leadott eszközöket továbbértékesíti? Megfelelő megoldás ez?

A hulladékhasznosító cégeknek – amennyiben ezt külön nem tiltjuk meg számukra – lehetőségük van az átvett hulladék továbbértékesítésére. Bár ezek a cégek elsősorban anyag szintű újrahasznosítással foglalkoznak, a még használható alkatrészek értékesítésével tevékenységük gazdaságosságát növelhetik. Ha leselejtezett elektronikus berendezéseinket olyan vállalkozónak adjuk le, aki fizet is értük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy készülékeink egy része újra “életre kel”. Bár ez az eljárás környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, adataink védelme ilyenkor nehezen biztosítható. Mivel ezek a vállalkozások a rendszeres környezetvédelmi ellenőrzések körén kívül esnek, fennáll a veszélye annak, hogy a már nem javítható berendezések hulladékának ártalmatlanítása nem az előírásoknak megfelelően történik.